Az EU a WTO elé viszi a Litvániával szembeni kínai kereskedelmi korlátozások ügyét

Európa

Az Európai Unió a mai napon vitarendezési eljárást kezdeményezett a Kereskedelmi Világszervezetnél (WTO) a Kínai Népköztársasággal szemben. Az EU álláspontja szerint Kína diszkriminatív kereskedelmi gyakorlatot folytat Litvániával szemben, ami az egységes uniós piacról exportált más termékek kivitelét is visszafogja. Az ügy tárgyát képező módszerek az EU megítélése szerint diszkriminatívak és jogellenesek a WTO-szabályok értelmében, és nemcsak Litvániában, hanem az EU más tagországaiban is kárt okoznak az exportőröknek, mivel azoknak a termékeknek a kivitelét is korlátozzák, amelyeknek egyes elemei Litvániából származnak. Mivel a jogvita kétoldalú rendezésére tett erőfeszítések nem vezettek eredményre, az Európai Unió úgy döntött, hogy vitarendezési eljárást kezdeményez Kínával szemben, melynek első lépését a WTO keretében ma kezdődő egyeztetések jelentik.


A teljes sajtóközlemény